1,5 центнера мусора собрали во время субботника на Селычке

1,5 центнера мусора собрали во время субботника на Селычке

31 августа 2015, 13:25Политика